argument

(placeholder)

9

(placeholder)

Ljudeffekter


Vid fuktigt väder kan elledningar alstra ett sprakande ljud som liknar ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudet beror på att det uppstår urladdningar kring faslinorna, s.k. koronaurladdningar. På en ren och torr faslina är urladdningarna mycket små och ljudet är inte hörbart. När faslinorna är våta samlas en mängd vattendroppar på undersidan. Dropparna förstärker det elektriska fältet på ledarytorna och detta ökar antalet urladdningar.


Vid t.ex. kraftigt regn eller rimfrost på faslinan, kan också rena toner höras. Både det sprakande ljudet och de rena tonerna minskar när faslinorna åldras. Ljudeffekter kan uppträda vid regn och vid starkt nedsmutsade isolatorer i kombination med hög luftfuktighet.Källa

Svenska Kraftnät sida 60

Ljudeffekter