(placeholder)

11

argument

Luftledningar kräver miljontals ton cement och stål.


Cement och stål är de produkter som har en mycket stor miljöpåverkan med höga CO2 utsläpp vid tillverkningen. Som exempel väger de storsta ledningsstolparna över Mälaren 75 ton styck.

Det stål som går åt vid luftledningar diskuteras sällan i jämförelse med markkabel där inget stål används alls.

Detsamma gäller cement som blandas till betong och som används i fundamenten till stolparna. Fundamenten syns inte då de ligger under mark. Det är åtskilliga ton betong till varje stolpe. Att minska mängden cement som används i Sverige diskuteras just nu flitigt bl.a. med tanke på Cementas miljötillstånd på Gotland.


Så varför är oviljan så stor att gräva ner kabel som inte skulle ge någon miljöpåverkan alls då det inte krävs vare sig cement eller stål? CO2 utsläppen skulle bli 0.


Svenska kraftnät har ungefär 50000 stolpar och Vattenfall cirka 925 000 stolpar, varav cirka 630 000 är kreosotstolpar. Huvuddelen, cirka 75 procent, finns inom lokalnätet. Nu pågår en omfattande modernisering, framför allt i norra Sverige. Det årliga inköet är cirka 6 000 stolpar.


När nu så många stolpar skall bytas ut och nya ledningssträckningar skall byggas, och de gamla giftiga kreosotstolparna inte längre får användas borde det vara hög tid att gräva ned kabel istället.


Vattenfall och Svenska kraftnät nämner inget om den stora åtgången av betong och stål som åtgår vid luftledningar, inte heller den stora kostnaden och miljköpåverkan då de skall skrotas flyttas eller bytas i framtiden.


Källor:

Kraftledningsfundament Torslanda

https://www.bgsbetong.se/2017/09/21/kraftlednings-fundament-torslanda/


Kraftledningsfundament Saltspring

https://www.fotosidan.se/blogs/saltspring/kraftledningar.htm


Luftledning Hamra-Överby

https://www.svk.se/contentassets/6e256b92e5ab47a48f4a8f8981e3d284/samradsunderlag_hamra-overby_200420.pdf

Lokala företag

Cement & Stål