(placeholder)

2

(placeholder)

argument

462 Fotbollsplaner, så mycket mark krävs.


Luftledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund på över 50 km och med en bredd av 45m + 10m på var sida upptar en markyta på över 3.3 miljoner m2 vilket motsvarar mer än 462 fotbollsplaner har en betydande Miljöpåverkan anser vi. Därför yrkar vi på att Länsstyrelsen i sin bedömning behandlar ansökan som en Betydande miljöpåverkan (BMP). Detta skall nu Länsstyrelsen avgöra om det är. I annat fall kommer den att behandlas ha en "liten miljöpåverkan".


450 000 hektar har redan till idag tagits ur produktion för kraftledningar i Sverige.

Skall vi verkligen fortsätta att ta produktiv skogs och jordbruksmark i anspråk för luftburna kraftledningar? Lyckligtvis finns det idag modern samhällsekonomiska och mer lönsamma alternativ än kraftledningar i luften.

Obrukbar mark