Senaste nytt!


Här presenteras historik över olika händelser i kronologisk ordning, senaste högst upp.


24/10

I en insändare i SN den 18 oktober skriver signaturen"Ola":


"Att gräva ner högspänningsledningar kräver lika mycket avverkning av skog som för luftledningar. Kabeldiket kanske inte är så brett i sig självt men man skadar rötter på ikringliggande skog som ändå måste avverkas. I Danmark finns inte så mycket skog och naturvärden kvar att ta hänsyn till, varför jämförelsen inte går att göra. Dessutom har inte Danmark så mycket hård berggrund som vi har här. Underhållskostnaderna för markkabel är dessutom långt mycket högre än för luftledningar. Det är ju inte så att problemen är borta bara för att de inte syns."


Först så undrar jag vart denne "Ola" får sina helt felaktiga uppgifter ifrån. Det är ju en insändare och då får man faktiskt skriva och påstå vilka felaktigheter som helst utan faktagranskning av tidningen.


Hedox svar:

Nej det går inte att jämföra en markledning och gräva en 10 meter bred gata där man gräver ned en kabel vid ETT tillfälle med en luftledning med en 65 meter bred ledningsgata som skall röjas under hela livslängden, ca. 80 år.


Det är riktigt att det inte finns lika mycket berg i Danmark, men vi har faktiskt endast ca. 2% berg 2 meter under markytan så att lägga kabeln på de övriga 98% av sveriges mark är enkelt och går snabbt.


Underhållskostnader för markkabel är högre??? ett helt felaktigt påstående taget ur luften.


"Behovet av underhåll för luftledningar är större och kostsammare än för markkabel."


Enligt:

JURIDISKA FAKULTETEN

vid Lunds universitet

Länk, sidan 16.
18/10

Hedox och Gräv ner! går skilda vägar.

Jag har fått lite frågor om Hedox.se och Gräv Ner! Bla. varför inte Gräv Ner! uppdaterar sin sida och inte har några länkar till Hedox?


Hedox.se har inget ansvar för Gräv Ner, de är en helt egen grupp som ansvarar för sina egna beslut och sidor.


Hedox var startskottet och intressegruppen www.hedox.se skapades och registrerades bara en vecka efter att Vattenfall haft sitt första möte och presenterade de olika förlagen till dragning av högspänningskablar mellan Flen och Oxelösund.


Gruppen Gräv ner! var en grupp med sakägare, dvs, endast de som direkt blev drabbade av elledningen som bildades långt senare. Ett bra initiativ för att mera direkt kunna agera som sakägare.


Men som i all föreningsverksamhet uppstår gnissel. Jag fick för några månader sedan en förfrågan från Gräv ner! om att de ville överta Hedox.se vilket jag sade ja till men med 2 krav, att de betalar för de kostnader som jag lagt ut för hedox.se webhotel och domännamnet fram t.o.m 2023. Samt att då Hedox hemsida innehåller mycket värdefull information som jag ville skulle finnas kvar.


Gräv Ner! ville egentligen lägga ned Hedox.se och bara fokusera på Gräv Ner! Detta kunde jag inte acceptera då jag anser att hedox.se fyller en viktig funktion och verkligen behövs och har betydligt mycket mer information.


Så www.hedox.se kommer att finnas kvar som vanligt och drivas som vi alla medlemmar avsåg från början.10/9

Ledningsstolpar i Mälaren väger 75 ton styck. Det stål som går åt vid luftledningar diskuteras sällan i jämförelse med markkabel där inget stål används alls.


NCC byggde i samarbete med Svenska kraftnät, två stycken 107 meter höga, nya ledningsstolpar över Mälaren, 34 meter högre än sina föregångare. Varje stolpe väger cirka 75 ton.

Se artikel10/9

Med tanke på allt stål och cement som går åt till vindkraftverk bör ju frågan ställas hur miljövänliga Vattenfalls luftstolpar är.


Det går ju åt mycket cement till betongfundamenten och stål till stolparna för varje kilometer luftledning men om man istället gräver ner kabeln så går det inte åt något stål och cement alls. Något att tänka på när miljöarbetet nu skall starta på allvar.

Stolpars utformning.10/9 2021

Intressant läsning för den som vill veta mer om strålning

Handbokledningar arbetsmiljo avseende emf


10/9 2021

Stolparnas ABC3/5 2021

SSAB har behov av en 400kV ledning för att kunna använda både ljusbågsugnen OCH utveckla HYBRIT i Oxelösund. Eftersom en 400kV ledning har en processtid på 10-12 år väljer man 2 st 130kV ledningar istället. Den inlämnade motionen i Riksdagen säger samma sak 2 x 130kV.


SSAB:s behov Niclas Westin SSAB "130kV räcker precis till den nya ljusbågsugnen men ite till något annat."


Inlagd motion 2 x 130kV 2020/21:1176 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)24/4 2021

Amazons jättebygge i Katrineholm slukar el.

Läs mer här.30/1 2021 Senaste nytt!

Nu måste vi trappa upp. Vattenfall och Svenska kraftnät har nu lämnat in ett åtgärdsförslag till Regeringen. De vill göra det enklare att dra LUFTLEDNINGAR genom Sverige. Markkabel anser de inte är något alternativ. Läs mer här.28/1 2021 Senaste nytt!

Fick möjlighet att tycka till i Ring P1 28/1 2021.


21/1 2021 Senaste nytt!

Vattenfall har nu kompletterat sin ansökan med bl.a bilder på hur det kommer att se ut. Se mera.


13/10

Hedox beställda rapport om kraftledningen av Prof. em. Jonny Hylander

Teknisk rapport ang. kraftledningar i Sörmland


9/10

Sveriges Radio intervju med Gustav Hermelin och Vattenfall

Länk


16/9

Äntligen kommer Länsstyrelsens beslut. Vad det egentligen innebär är svårt att säga men klart är att Länsstyrelsen skickar tillbaka ärendet till Vattenfall.


Läs hela beslutet här.
5/9

Ytterligare en dom från Svea Hovrätt där EN enda sakägare får stopp på Elon:s planerade 130kV luftledning i Ängelholm.


Dessa domar kan vi lära oss mycket av.


Jordbruksverkets svar i domen:

"Det torde vara uppenbart att en nedgrävd markledning är en

mer effektiv skyddsåtgärd än de som föreslagits vid användandet av luftledning."

Läs hela domen här.

31/8

SVEA HOVRÄTT, Mark- och miljööverdomstolen avslår E.ON Energidistribution ansökan i Horshaga och Älmedal.


"Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- och miljööverdomstolen Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession den 12 september 2018, dnr 2017-100735, och avvisar E.ON Energidistribution Aktiebolags ansökan om nätkoncession."


"Eftersom en godtagbar MKB är en processförutsättning har det funnits hinder mot att pröva E.ON:s ansökan. Energimarknadsinspektionen borde därför ha förelagt E.ON att avhjälpa bristerna i MKB:n.""Den brist som föreligger är väsentlig och kan inte läkas nu. Mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att Energimarknadsinspektionens beslut undanröjs och E.ON:s ansökan avvisas."


Detta visar med all tydlighet att med rätt argumentation från sakägare och vänner av miljö och natur kan vinna över de stora eljättarna. Nu gör vi samma sak!

Läs hela domen här.

20/8

Viktig informationsträff

Sakägare eller inte. Desperationen hos Vattenfall verkar stor då de nu får rejäl kritik inte bara från oss. Så att tro att den valda sträckningen är huggen i sten kan vi glömma. Vi måste alla engarera oss tills markkabeln är på plats.


Därför är det viktigt att du kommer på mötet om den juridiska informationen som kommer att ges i Kila Kyrka den 27/8 kl 18.30.


Informationen riktar sig till både sakägare och de som riskerar att bli sakägare eller har anhöriga som är sakägare etc.

I anslutning till den Juridiska informationen håller HedOx årsstämma. Om ni vill delta där också så är ni varmt välkomna. Den börjar kl 17 och är i samma lokal - Kila kyrka (inte församlingshemmet). 


Vi är i Kyrkan vilket innebär en stor luftvolym och så Coronasäkert vi bara kan. Läs mer här.

15/6 Senaste nytt!

Vattenfalls nonchalans leder nu till polisanmälan!Vattenfall använder sig av ett flertal konsulter och en av dem är  "Rejlers" som leder hela projektet. Nu har ett annat bolag dykt upp "Caluna". De skall göra markinventering utmed den valda sträckan. Vattenfall har lovat att de skall ha märkningar på sina bilar och meddela markägarna innan de kör in på deras privata mark.Nu är de på plats runtom i sörmland och kör på privat mark utan att meddela marklägarna och utan att ha några märken eller indikeringar på vem de är och vad de gör.


Denna nonchalans från Vattenfall är ytterligare ett steg i att bara köra på utan att förhålla sig till det de själva lovat, och detta sker gång på gång i skydd av deras egna konsulter.


Vi börjar också bli trötta på att Vattenfalls medvetet förminskar och helt utesluter viktiga fakta som när de i sin senast ändrade dragning planerar att dra luftledningen parallellt med och korsa Sörmlandsleden.


Sörmlandsleden lockar turister från hela Europa som kommer hit för att få vandra i 350-årig urskog, fiska, övernatta  mm. I Vattenfalls skrivelse nämns INTE Sörmlandsleden med ett enda ord. Däremot anser man det viktigt att ange att det finns sumpskog.


Nu får det vara nog med Vattenfalls ovilja att kommunicera och helt enkelt bara köra över markägare och oss sörmlänningar gång efter annan.


Och SSAB håller tyst, det vore önskvärt om de nu kliver ut i rampljuset och tar sitt ansvar och ställer upp för sörmland nu så som vi sörmlänningar ställt upp för SSAB sedan 1913. Ytterst är det SSAB som dikterar villkoren så att gömma sig bakom Vattenfall och diverse konsulter är inte bara fegt utan visar med all tydlighet att ert miljöansvar sträcker sig inte längre än till er egen bakgård i Oxelösund4/6 Senaste nytt!

Länsstyrelsens yttrande den 20/5 är en intressant läsning och ger en ordentlig bakläxa till Vattenfall. Läs hela yttrandet här.3/6 Senaste nytt!

Idag har Åsa Forsberg på Vattenfall meddelat oss att deras projektsida uppdateras imorgon torsdag. Jag har även talat med henne i telefon men hon berättar inte vad det är. Vad det är väntar vi naturligtvis på med spänning. Att det skulle vara något positivt är nog inte att räkna med så lika bra att vässa pennan redan idag. Läs mer här den 4/6.


Hon hade observerat att vi var delade grupper och undrade om detta. Tyvärr gjorde jag henne besviken så det endast är formellt vi delat upp arbetet och jobbar naturligtvis mot samma mål som tidigar nämligen att få ned högspänningsledningen under mark.


Att detta kommer nu precis innan midsommar och semestrar är vi ju vana vid och är säkerligen en vald strategi från Vattenfalls sida. Vi måste vara extra observanta nu då både kommuner och sakägare troligtvis kommer att få kort tid på sig att reagera och Coronaläget förbättrar ju knappast möjligheten att komma in med yttranden i tid. Så här får vi hjälpas åt så inget faller mellan stolarna. Nu är vi ju 3 grupper som arbetar parallellt vilket är mycket bättre då vi har olika infallsvinklar och ett ännu större kontaktnät med myndigheter och kommunerna.


Nu är det endast 20 röster kvar till vi når 2000 underskrifter för markkabel. Hjälp till och sprid vårt budskap så fler skriver på.Nu är det endast 20 röster kvar till vi når 2000 underskrifter. Hjälp till och sprid vårt budskap så fler skriver på.


Ha en riktigt trevlig sommar!20/5 Senaste nytt!

Artikel i SN "Det hårda tonläget är negativt för SSAB.

Mycket bra att Södermanlands nyheter nu fått upp ögonen och ser att Vattenfall tänker driva igenom luftledningarna utan att informera och utan dialog. Men är det verkligen det SSAB vill?


En "riktig" dialog med markägarna och kommunen hade varit betydligt mer framgångsrik för att snabbt komma framåt. Nu riskerat det att bli en lång utdragen process som kan ta åratal av överklaganden och det är det sista SSAB vill.6/5  Senaste nytt!

Skrivelse från Sörmlands Hembygdsförening. Det är ytterst viktigt att flera föreningar likt hembygdsföreningen engagerar sig i frågan om luftledningar och kräver att man utreder markledningsalternativet ordentligt.29/4

Intressegruppen Hedox, denna sida du just nu läser och föreningen Hedox går idag skilda vägar. Föreningen Hedox består av 3 personer Henrik Malmsten, Jonas Bergström och Sten Åfeldt i styrelsen. Jag Ole Thronborg ingår inte i styrelsen utan driver Hedox intressegrupp som driver bl.a. denna sida.


Det har hela tiden varit 100% transparens mellan oss vilket har varit mycket gynnsamt. Nu anser dock Föreningen Hedox att jag inte längre skall delges mail eller information om vad som sker, ej heller utskick till sakägargruppen. Mycket tråkigt tycker jag när “styrelsen” och det formella blir viktigare än att gemensamt fokusera på att få ned en markkabel.


Intressegruppen Hedox kör på med samma ihärdiga arbete att få ned kabeln i marken, det finns inget som är viktigare.


Kontakta Föreningen Hedox via mail till Sten Åfeldt sten.afeldt@gmail.com


18/4

Sörmlandbygden skriver i en artikel om den nya dragningen.10/4

Med anledninga av vattenfalls ändrade dragningar på vissa sträckor så måste ni nu vara observanta BÅDE ni som tidigare fått en ledning över er mark OCH ni som tidigare har undgått dragning över era marker. Vattenfall har vad vi sett INTE skickat ut något brev till dem som fått ändrad dragning om de tidigare har meddelats om detta.


Nu är det ytterst viktigt att de som nu kommer att beröras och bli sakägare hör av sig till sakägargruppen eller skiver in sig som medlem i Hedox. De nya sakägarna har endast en månad på sig att komma med synpunkter. Gå in på Nytt samråd och titta om din fastighet finns med på den nya dragningen.


Det uppstår också nya frågor, vad händer med de yttande som sakägare tidigare lämnat in om de nu inte är sakägare längre? Vattenfall har också påstått att de meddelat Hedox om nya dragningar vilket vi INTE fått.8/4

Ändringar i Vattenfalls dragninga!

Nu har Vattenfall reviderat dragningen på flera punkter. Det är fortfarande luftledningar som gäller. Nu har man specificerat en skogsgata på 40 meter + 2x15 meter så totalt 70 meter brett kan det bli.

Underlag för kompletterande samråd finns här.22/1


Fullt hus

Igår var det fullt hus i Björkviks bygdegård, över 200 personer kom, aldrig tidigare har uppslutningen varit så stor och det är tydligt att folket i sörmland förstår och bryr sig om sig region och nu sätter ned foten.


Ingen kan känna sig säker

INGEN kan andas ut. Ingen kan säga att detta blir den slutgiltiga sträckningen som Vattenfall nu föreslagit. Förslaget skall nu dras genom en rad instanser och förändringar i dragningen kan mycket väl ske. Därför är det viktigt att du engagerar dig oavsett om du bor i Vrena, Råby eller Nävekvarn eller under den föreslagna ledningen. Alla sörmlänningar bör engagera sig. Sista ordet är inte sagt.


Luftledningar vet vi att de släpper ut 4-5 gånger mer CO2. Det är rent utav skamligt att ett statligt bolag föreslår detta samtidigt som regeringen satt som mål att vi skall ha 0-utsläpp av CO2 tilll 2045. Detta är fullständigt obegripligt vilket glädjande nog de flesta sörmlänningar förstår.


Det finns inte några argument kvar för Vattenfall att använda luftledningar, det är gammal, farlig och miljöovänlig teknik som bör begravas i dubbel bemärkelse.

Vi kommer att strida för sunt förnuft och ett vackert fungerande sörmland både idag och om 100 år när det är andra människor, förhoppningsvis våra barn och barnbarn som lever och brukar den sörmländska jorden.
Epostmöjligheter stängs

Ju större vi blir ju mer får vi i HedOx att göra och kommunicera. Vi har därför valt att ta bort vår epostadress tillfälligt från hemsidan för att minska antalet epost. Vi ber istället dem som vill supporta oss att träffa oss på möten och via Sakägargruppens Facebooksida, se nedan.Lyssna på Sveriges Radio P4 efter mötet.


Uppmana dina vänner att skriva på protestlistan.


Besök även Sakägargruppens egen Facebooksida GRÄV NER!
16/1


Kan man vägra att låta Vattenfall få tillgång till sin mark?

Ja det kan man uppenbarligen, både markägare och en kommun har vägrat kraftbolagen tillgång till vägar och mark.


Svenska Kraftnät vill göra en förstudier för att kunna bygga den omdiskuterade kraftledningen mellan Nybro och Hemsjö, som är planerad att gå bland annat genom Tingsryds kommun. Men markägarna säger nej.

Länk.


Även Nybro kommun förbereder sig på strid. Kommunfullmäktige fattade beslutet att vägra ge Svenska kraftnät tillgång till kommunala vägar. Allt för att få till förhandlingar om att stoppa en ifrågasatt elledning. Länk.
13/1

En ny sakägargrupp, GRÄV NER - gruppen

har startats av de sakägare som kommer att beröras av den ledning som skall dras mellan Hedenlunda och Oxelösund.


Sakägargruppen har bildats då endast de har rätt att som sakägare företräda sina intressen och det är de som skall ge sitt tillstånd att Vattenfall får beträda deras mark. GRÄV NER - gruppen kommer att agera självständigt tillsammans med HedOx och samla berörda sakägare för att driva sina krav. HedOx kommer dock att vara dem behjälpliga med det vi kan och stötta deras arbete.


Detta är ytterst viktigt!

Har du fått ett brev från Vattenfall eller känner någon som kan beröras så bör ni avsätta tid för mötet i Björkviks bygdegård den 30/1 18:30.17/12

Ny klimatpolitisk handlingsplan

Isabella Lövin presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Vi skall ha nettonollutsläpp till 2045, dvs. inga CO2 utsläpp alls vilket rimmar illa då ju luftledningar ökar CO2 utsläppen med 4-5 gånger över en period av minst 30 år. Detta är ett ypperligt argument för att inte använda luftledning.


11.1 Bygg- och anläggningssektorn

Krav på klimatdeklarationer för klimatsmart byggande bör införas från den 1 januari 2022 i syfte att minska klimat- påverkan ur ett livscykelperspektiv vid byggande.


11.4 Skogsbruk och annan markanvändning

En hållbar markanvändning som möjliggör substitution av fossilintensiva material och fossila bränslen med förnybara produkter är betydelsefull för en växande bioekonomi och för att nå de nationella klimatmålen. Samtidigt bör långsiktiga kolsänkor bevaras över tid, biologisk mångfald värnas och ekosystemtjänster vidmakthålls.


Det nationella skogsprogrammet bör utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Regeringen bör tillsammans med de gröna näringarna ta fram en svensk bioekonomistrategi som bidrar till ökad tillgång till biomassa.


För att skydda värdefull natur och värna rödlistade och akut utrotningshotade arter bör naturvården stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs.


12.6.1 Tillgång till laddinfrastruktur

För att påskynda elektrifieringen behöver utbyggnad av olika typer av laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon och fartyg komma på plats.


Hela handlingsplanen9/12

Möte i Björkvik

där vi diskuterade med sakägare om hur vi går vidare. Vi redovisade för hur mötet med kommunerna gick och hur andra grupper arbetat framgångsrikt. Vi har nu samlat på oss tillräckligt med kunskap och argument så att vi tydligt kan visa att markkabel är vad som skall gälla i Södermanland men vi måste göra detta strategiskt med rätt argumentation. Vi tittar nu också på möjligheten att anlita ett konsultföretag som kan genomföra en helt oberoende undersökning av projektet vilket skulle gynna oss oerhört mycket, detta är dock kostsamt men vi hoppas att med er hjälp kan finansiera detta.


HedOx primära uppgift nu är att koppla sammam kommunerna så de jobbar tillsammans med samma mål vilket inte varit fallet tidigare, Länsstyrelsen och till sist EI (Energiinspektionen) är till sist de tunga instanserna som avgör södermanlands framtid i elfrågan.


Idag bildades sakägargruppen som kommer tillsammans med HedOx att lägga i en högre växel då Vattenfall någon gång i vår kommer att lämna in sin ansökan till Länsstyrelsen, vi vet ej datum. Tills dess måste vi ha våra argument klara då det endast ges 60 dagar från inlämnandet för sakägare och HedOx att komma med yttranden.


HedOx som förening drivs helt ideellt men det är förenat med utgifter för internetsidan, kostnader vid seminarier och möten för lokalhyror och föredragshållare. Fram till idag har Jag Ole, Henrik, Jonas och Sten betalat detta privat. Nu när vår förening är bildad och vi har bankgiro och SWISH hoppas vi att ni stödjer oss.

Bli medlem för 300:- eller donera valfritt belopp om du tycker det är värt att vi driver kravet att markförlägga kabeln genom Södermanland.


Swish: 1236116347

Bankgiro: 5418-97178/12

Vad får de göra på din mark?


Vi har ställt frågan till en jurist på LRF.


Fråga: Kan markägare förvänta sig att stöta på Vattenfall eller andra entreprenör redan nu ute på sin mark t.ex. mätningar, inspektion osv? Vad får de och vad får de inte göra? Hur långt sträcker sig allemansrätten i de här fallen?


Svar: Angående förundersökning så krävs förundersökningstillstånd från markägaren för att göra arbete som går utöver allemansrätten. Borrning, grävning/maskiner mm. ingår ej i allemansrätten för att kunna mäta och projektera för stolptyper, vajerstag mm. Markägaren kan neka tillträde, då krävs tillstånd från Länsstyrelsen.


Ser ni att det pågår någon typ av inspektion, gå och fråga vem de är och i vilket syfte och på vems uppdrag, meddela de andra i sakägargruppen och HedOx. Ta gärna bilder om det är möjligt.6/12

Till sakägare och de som berörs utmed sträckningen  1B-1-1D.


Nu på måndag den 9 december sammankallar HedOx till ett nytt möte i Björkvik Bygdegård klockan 18:30.


Nu är det viktigt att ALLA ni sakägare kommer för nu måste vi tillsammans med er lägga i tvåans växel. Ni måste bilda en egen grupp som kan agera självständigt då det är ni i egenskap av sakägare som Vattenfall kommer att kommunicera med när avtal skall skrivas med er, tillstånd för att beträda mark, ersättningar mm. detta får inte HedOx någon information om.


Vi kommer självklart att vara ert stöd men ni sakägare måste nu börja prata ihop er och agera i egenskap av just sakägare. Våra olika roller och hur det fortsatta arbetet skall gå till skall vi prata om.


Välkomna!5/12

Ett antal intressanta nya filmer finns nu under Länkar, kategori "media".5/12

Idag höll HedOx ett seminarium på nya Konstmuseumet i Nyköping.

Film och PowerPoint-filer kan du hämta under Länkar.

Representanter från alla fyra kommuner var på plats, både politiker och tjänstemän. Moderator var Henrik Malmsten, och fantastiskt intressanta föredrag hölls av:

Sten Åfeldt, fd Enhetschef på Kraftproduktionsenheten på Energimyndigheten.

Kjell Olofsson, Senior konsult Kolcon AB

Mats Blomberg, Södra Skogsägarna

Medverkande var även LRF och representanter från HedOx. Målet var att informera beslutsfattare och tjänstemän om markledning, teknik, samhällsnytta, framtida elbehov mm.

Ett mycket informativt seminarium där även vi från HedOx fick lära oss mycket nytt som vi kommer att använda framöver.28/11

Igår hade Vattenfall informationsmöte på Godmorning Hotel i Nyköping inför berörda sakägare på sträckningen 1B-1-1D. Det var god uppslutning och många frågor. Vi måste sammanställa detta möte och återkommer hur vi nu går vidare.20/11

Vattenfall skall ha ett informationsmöte den 27 november ang. deras valda sträcka Hedenlunda - Oxelösund 1B-1-1D för sakägare.


Vi, Hedox.se bjuder härmed in alla berörda sakägare den 25 november vilket är två dagar innan Vattenfalls möte.


Fokus är att skapa en betydligt mer enad kraft och höja kunskapen om möjligheterna framöver!


Bjud med alla sakägare och de du känner som har fastighet/mark i närheten!


Hedox.se hälsar välkomna till:

Björkviks-bygdegård måndag 25 Nov kl 18:30.14/11

VATTENFALLS Samrådsredogörelse kom idag 14 nov. finns här

Karta på den valda sträckningen finns här

Samtliga dokument finns här


VIKTIGT MEDDELANDE

Vi beslutade tidigt att HedOx kommer att driva frågan om kraftledningen genom Södermanlandd oavsett vilken sträckning det än blir. Och det finns fortfarande inget formellt beslut så förutsättningarna kan ändras. Därför vädjar vi till er alla att vi hjälps åt att hålla Södermanland rent från nya luftledningar och bidrar med att bli medlem i HedOx.13/11

Idag lanserar vi vår nya hemsida www.hedox.se. Detta är ytterligare ett steg i att utöka vårt nätverk och nå alla sakägare och de som anser att luftledningar är problematisk.10/11

Vattenfall har kontaktat oss och meddelat att de kommer med information denna vecka, senast nästa. Det var överraskande att de ringde och pratade om hur vi kan ha en konstruktiv dialog. De har nu utsett en person som skall vara Länsstyrelsens, kommuner och våran kontaktperson. Jag tolkar detta som att vi nu anses vara en remissinstans vilket är mycket glädjande.


Vi har haft ett möte Jonas, Henrik, Ole och kommit fram till att vi börjar få kostnader då vi bl.a. tänkt bjuda in till ett eget informastionsmöte med Länsstyrelsen och kommunerna. Vi vill bjuda in en person som har väldigt stor kunskap om detta. Vi kommer nu att starta en förening. Vi hoppas därmed också kunna få ert stöd att bli medlem vilket vi satt till 300:-/år. Förhoppningsvis kan vi då också ha råd att köpa in juridisk expertis. Mer info om detta kommer senare.


13/10

Vi har varit ute och gjort en liten video! 

Video om elektromagnetiska strålningen och markåtgång25/9

Agenda 2030 för hållbar utveckling, ett märkligt förfarande.


Regeringskansliet presenterade de remissinstanser som skall ingå i Agenda 2030. Regeringen och Isabella Lövin har sammanställt en lista på alla remissinstanser. Bl.a. är Djurens rätt, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Konstnärsnämnden, Myrorna, RFSL Riksförbundet för HBTQ m.fl.


Länk till remissinstanserna här.


Att regeringen valt dem till att inkomma med remisssvar kan ju diskuteras. Men nu handlar Agenda 2030 också om något så allvarligt som hur vi skall nå miljömålen, utbyggnaden av elkraft och en hållbar utveckling fram till 2030.


Dessvärra kan man bara notera att regeringen i sin iver att låta olika organisationer åka med i båten glömt den kanske viktigaste remissinstansen nämligen Svenska Kraftnät, de som är ansvariga för all elproduktion och stamnät i hela Sverige som skall stå för den stora utbyggningen av elförsörjningen i landet har inte tillfrågats av vår regering vilket är mycket allvarligt.


Svenska Kraftnät tycker självklart själva att det är ytterst märkligt att de inte tagits med som en remissinstans och Svenska Kraftnäts tillförordnade generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe har skrivit ett syrligt brev till Miljödepartementet.


Länk till Svenska kraftnäts brev till Miljödepartementet.20/9

Vattenfall har skjutit upp beslutet om vilken dragning som de vill ha till oktober. Allt fler politiker och kommuner kräver nu markkabel. Jag har lagt upp flera artiklar om detta under länkar.24/7

I dag var SVT Södermanland och intervjuade Pernilla på Gröna Rosendal för ett inslag om hur kraftledningen påverkar hela landsbygden och om varför vi förordar en markförlagt allternativ. Inslaget sänds troligen i början på nästa vecka. Jag skickar en länk när det ligger ute.27/6

Då var det klart!

Tack alla fantastiska människor i Sörmland som har engarerat sig, skrivit på namninsamlingen, kommit till våra möten, ni som bildat grupper med era grannar, gått runt med listor i regnet, alla ni har jobbat för en viktig fråga för oss alla och hela Sörmland och det på rekordtid.

Tusen tack, ni är hjältar allesammans! 


Alla synpunkter är nu inskickade, även namninsamlingen. Vårt svar.


Namninsamlingen som startade för endast 12 dagar sedan 746 underskrifter!

Men vi skall fortsätta att jaga röster, vi sörmlänningar ger aldrig upp. Merparten av de som skrivit på har direkt anknytning till de tänkta ledningsdragningarna och det visar med all tydlighet att vi lyckats engagera människor lokalt vilket är mycket glädjande.


Nu tar vi några dagars vila innan vi smider nya planer för fortsättningen, vi ger oss INTE förrän kabeln ligger nedgrävd.26/5

EN VIKTIG DAG!


Idag är det sista dagen att lämna in era synpunkter. Det är enklare än Du tror. Följ dessa punkter så är det klar på 5 minuter.


Här är vårt (HedOx) svar som nu skickats till Rejlers idag 15:0025/6

Vilken uppslutning vid vårt sista mötet idag i Stigtomta Bygdegård innan våra synpunkter skall vara inne imorgon. Vi gick igenom vad som nu kommer att hända och hur man skriver sina synpunkter. Lite nya tips kom in som du kan läsa om här.


Här har du bra tips! Tack alla ni som engagerar er!24/6


MÖTE I STIGTOMTA imorgon 25/6 19:00


LOREM IPSUM DOLOR

Läs mer