(placeholder)

3

(placeholder)

argument

Södermanlands nya näring.


Sörmland har de senaste 30 åren genomgått en transformering från industri till små företag och särskilt inom turism och eko-turism. Orörd natur med slott och herresäten i en ren miljö och ekologi som ledstjärna håller på att sätta sörmland på kartan på riktigt.Turismen i Sverige omsätter 284 miljarder och dess exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans.Utländsk turism ökar och bidrar stort till Sörmland samtidigt som svenskar turistar allt mer i Sörmland vilket innebär att de bidrar till nya arbetstillfällen i många mindre företag på landsbygden.Allt fler besökare väljer Sverige på sin semester och till och med juli ökade antalet övernattningar från utlandet kraftigt med 8 procent*. Undersökningen visar att 90 procent av utländska turister är nöjda eller mycket nöjda med vad man gjorde under sin senaste Sverigesemester.
Viktiga värden

En omställning för att nå miljömålen 2045 förutsätter noggrann planering då förnybara el och överföringen till elkonsumenterna kräver stora arealer som konkurrerar med viktiga samhällsstrukturer och näringar under mycket lång tid framöver, såsom:


     • Bostadsbyggande

     • Vägar och järnvägar

     • Jordbruksnäringen

     • Skogsnäringen

     • Turistnäringen

     • Rekreation, djur och natur


Kommunernas expansionsmöjlighet

SSAB:s och utbyggnaden av elnätet fram till 2040 är viktigt för Sverige och Södermanland.

Men vi bör tänka oss för och använda modern teknik som idag är ett realistiskt ekonomiskt bättre alternativ som inte bakbinder våra kommuner för framtida utveckling, byggnation av bostäder, industrier och infrastruktur.Källor:

SKL Turismen är idag en av Sveriges basnäringar.

Besöksliv Sörmland Turism, Sörmland lyfter maten – lokalt och internationellt

Visit Sörmland Sörmland öppnar sina portar för turismen

Turismnytt 9 av 10 utländska turister älskar sitt Sverigebesök

Regeringen nysatsar Regeringen storsatsar på turism

P4 Radio Sörmland Intresset för naturupplevelser ökar.

Lokala företag