(placeholder)

6

(placeholder)

argument

Ekonomi i Skogs och jordbruk.

För en jordbrukare eller skogsägare är det inte bara den markareal som inte kan utnyttjas som ger ekonomiska avtryck. Det finns många regler om det finns luftledningar i närheten. Det är inte bara direkt under ledningarna det finns restriktioner, det kan innebära ytterligare stora inkomstförluster eller fördyringar.


Koldioxid i skogsbruket

CO2, (Koldioxid) binds av växande skog. För varje träd som skördas planteras minst två nya som fortsätter binda kol.


Det är när breda ledningsgator för luftledningar görs som det bildas 4-5 ggr. mer CO2 än om man använder markkabel. Ingen ny skog kan planteras. Se avsnitt CO2.


Markledning

Nedgrävd kabel förordas i allt fler länder. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande ligger oftast bakom valet av gammal teknik med luftledning, när det finns modernare, som är mer skonsam för miljön och framtidssäker.

En markförlagd kabel är något dyrare att förlägga, men billigare att underhålla. Det är oklokt att inte beaktar markens produktionsförmåga, vad gäller livsmedel och ett framtida behov av energi.

Jord & Skogsbruk