(placeholder)

1

(placeholder)

argument

Människan vill gott, men det kan få oanade följder

På 60 och 70-talet var hälsoeffekterna av radon, DDT, asbest, flammskyddsmedel mm. helt okända. De användes flitigt tills man 20-50 år senare såg de verkliga skadorna de medförde, Cancer, fosterskador, leukemi mm. Människans utveckling av nya produkter kan ha en lång inkubationstid innan man ser de verkliga skadorna och effekten. Cancer ökar dramatiskt i Sverige, det är ett faktum som Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden pekar på men man vet egentligen inte varför.Det finns idag tillräckligt med forskning som visar att den Elektromagnetiska strålningen från högspänningsledningar i luften påverkar människan, djur, växter samt ökar CO2 ekvivalenten många gånger mer än i jämförelse med nedgrävd markkabel.


Då vi idag vet att markkabel är betydligt säkrare, påverkar människan, djur, pollinering av våra växter och miljön mindre samt minskar CO2 avtrycket, därför är markkabel det alternativ som bör användas.Skador på människor

När det gäller effekter på människor är forskningen enig när det gäller bl.a. Leukemi hos barn. i andra fall är den delad men Cancer ökar dramatiskt i Sverige, vad är orsaken?

Ett antal negativa hälsoeffekter har studerats för eventuell association med ELF-magnetfältexponering. Dessa inkluderar bl.a barncancer, cancer hos vuxna, depression, självmord, kardiovaskulära störningar, reproduktiv dysfunktion, utvecklingsstörningar, immunologiska modifieringar, neurobehavioural effekter och neurodegenerativ sjukdom.


Även om inte forskningen är entydig så måste försiktighetsprincipen gälla, finns det en risk, välj ett annat alternativ om det finns, och det gör det.


Källhänvisning:


1. Folkhälsomyndigheten, Cancerfonden

2. WHO Världshälso-organisationen

3. National Cancer Institute
Effekter av högspänningsöverföringslinjer på människor och växter. Långsiktiga hälsoproblem


(1) Risk för att skada DNA.

Vår kropp fungerar som en energivågsändare och mottagare, som inkorporerar och svarar på EMF. Faktum är att vetenskaplig forskning har visat att varje cell i din kropp kan ha sin egen EMF, som hjälper till att reglera viktiga funktioner och hålla dig frisk.

Starka, artificiella EMF-material som de från kraftledningarna kan förvränga och störa din kropps naturliga EMF, vilket skadar allt från din sömncykel och stressnivåer till ditt immunsvar och DNA.


(2) risk för cancer

Efter hundratals internationella studier är beviset som länkar EMF till cancer och andra hälsoproblem högt och tydligt. Högspänningsledningar är de mest uppenbara och farliga, men samma EMF finns i gradvis minskande nivåer längs nätet, från transformatorer till elapparater i bostäder.


(3) Risk för leukemi:

Forskare fann att barn som lever inom 100 meter från kraftledningar hade en 70% större risk för leukemi än barn som lever 2000 meter bort eller mer. (Enligt British Medical Journal, juni 2005).


(4) Risk för neurodegenerativ sjukdom:

"Flera studier har identifierat yrkesmässig exponering för extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält (EMF) som en potentiell riskfaktor för neurodegenerativ sjukdom." (Enligt Epidemiology, 2003 Jul, 14 (4): 413-9).


(5) Risk för missfall:

Det finns "starkt potentiellt bevis på att prenatal maximal magnetfältxponering över en viss nivå (möjligen runt 16 mG) kan vara associerad med missfallsrisk." (Enligt Epidemiology, 2002 Jan, 13 (1): 9-20)
Källhänvisning:

Jignesh Parmar has completed M.Tech (Power System Control), B.E(Electrical)

Människors hälsa