(placeholder)

7

(placeholder)

argument

Kreatur och rådjur tappar orienteringen av strålningen från Högspänningsledningar.


Bönder har i århundraden känt till att boskapsbesättningar har en otrolig förmåga att alla peka i samma riktning. Förra året upptäckte en grupp tyska och tjeckiska forskare orsaken till denna anpassning, de har en inbyggd kompass.


Nu har samma lag funnit att högspänningsledningar, som avger starka magnetiska fält, störa orienteringen av boskap och rådjur. Nära dessa linjer går de vilse och de positionerar sig slumpmässigt. Detta är ännu ett bevis på att kor och hjort har en magnetisk förnuft som bara blivit tydlig för oss.
Källhänvisning:

Discover
Skador på bisamhällen nära högspänningsledningar


Att pollinering av våra växter har blivit ett allt större problem är fastställt och att våra insekter och i synnerhet bin och humlor har minskat har nog de flesta sett med egna ögon, men varför? Forskare tror sig nu ha svaret. Nu har man inte forskat på just 130kV ledningar men vid högre spänningar finns det en klar koppling. När det gäller 130kV ledningar så vet man inte sambanden, därför måste försiktighetsprincipen råda.
Amerikansk forskning på bisamhällen visar tydligt att bin påverkas negativt av strålning från högspänningsledningar. (Studien gjordes vid en 760kV ledning)


Effekter på honungsbin som utsätts för högspänningsledning är flera.


(1) Ökad temperatur i bikupan


(2) onormal propolisering


(3) fördröjd käftviktförstärkning


(4) överskott av drottningceller


(5) minskning av uppfödningsområde


(6) dålig vinteröverlevnad.Källhänvisning:


Bioconcern, Inc., Chicago, IL (USA); IIT Research Inst., Chicago, IL (USA)

Djur