(placeholder)

4

(placeholder)

argument

Luftledningar släpper ut 4-5 gånger mer CO2 är markledningar


CO2 ekvivalen utsläppen ökar 4-5 gånger med luftledningar i jämförelse med markledningar. Det är själva anläggningen av de breda ledningsgatorna som frigör växthusgasen Metan som ökar kraftigt vid anläggning av luftledningar. Metangas är en CO2 ekvivalent växthusgas.


Idag har vi stort fokus på att få ned CO2 utsläppen och EU har beslutar att utsläpp av CO2 och växthusgaser skall minskas med 80-95% till 2050 och Sveriges miljömål till 2035 går stick i stäv mot användning av luftledningar.


Källhänvisning: Carbon footprint reportRegeringens Miljömål

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland, Senast 2040 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.


Källhänvisning: RegeringskanslietI och med att volymen skog minskar så minskar också CO2 sänkan blir detta ytterligare en negativ effekt av växthusgaser. Att idag investera i teknik som ökar CO2 utsläppen 4-5 gånger mer är därför helt uteslutet.CO

LUFTLEDNING

LUFTLEDNING

MARKLEDNING

50% LUFTLEDNING

50% MARKLEDNING