Välkommen till HedOx

HedOx är en intressegrupp och en gemensam plattform för ett hållbart alternativ till kraftledningsdragningen genom Södermanland från Flen till SSAB i Oxelösund samt med särskild målsättning att driva gemensamma krav om en markkabel. gruppen vänder sig till alla som vill verka för att all högspänningsledning genom Sörmland skall förläggas så att människor, natur och näringar inte påverkas eller skadas negativt.

11 argument för markkabel

Människors hälsa

Obrukbar mark

Lokala företag

CO2 utsläpp

Kostnader

Jord & Skogsbruk

Djur

Vad säger lagen?

Ljudeffekter

Säkerhet

har nu skrivit på protestlistan. Gör det du också!

2189

Cement & Stål

NYTT!

Argument nummer 11

Cement & Stål

Se alla argument som bildspel